Ajankohtaista asiaa koronasta: altistuminen Limingassa ja uusi rokote-erä saapuu

Liminganlahden koululla ja lukiolla on ilmennyt korona-altistumisia kuluneella viikolla (vko 17). Jäljitys on tehty ja altistuneisiin on oltu yhteydessä terveysviranomaisten toimesta, kertoo johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi.

– Varotoimenpiteenä 46 altistunutta oppilasta ja opiskelijaa sekä viisi työntekijää asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Karanteenilla pyritään ehkäisemään koronan leviämistä.

Altistuneiden perheenjäsenet voivat käydä normaalisti päivähoidossa, koulussa ja töissä. Sarajärven mukaan altistumiset liittyvät tiedossa olevaan tartuntaketjuun.

– Huolehtikaa käsihygieniasta, muistakaa maskisuositus ja turvavälit. Tarkkailkaa oireita ja hakeutukaa matalalla kynnyksellä koronatesteihin kotikunnassanne, Sarajärvi muistuttaa.

Aurinkoiset säät sekä vapun juhlinta voivat olla riski koronatartuntojen leviämiselle, mikäli koronaohjeista ja varovaisuudesta ei pidetä hyvää huolta, muistuttaa kunnanjohtaja Pekka Rajala.

– Tilanne on hyvin hallinnassa, mutta koronatapauksia voi tähän tartuntaketjuun liittyen tulla lisää, mikäli rajoituksia ei noudateta. Kannattaa tarkkaan harkita, millaiset kokoontumiset ovat nyt välttämättömiä ja turvallisia. Rokotukset etenevät koko ajan ja tilanne siinäkin mielessä on kesää kohti toiveikas.

Koronarokotusten ajanvaraus avataan jälleen maanantaina

Seuraavan rokote-erän saapuminen Liminkaan on varmistunut ja uusia aikoja pääse pian taas varaamaan.

– Ajanvaraus koronarokotuksiin avataan maanantaina. Ajan voivat varata kaikki 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Rokotusajan voivat varata myös 16-49-vuotiaat ensimmäiseen ja toiseen riskiryhmään kuuluvat henkilöt, kertoo palveluesimies Outi Kokko.

Rokotepaikalle on hyvä ottaa mukaan henkilöllisyyden varmentamista varten kela tai vastaava henkilökortti.

Ohjeet ajanvaraukseen:

  • Ajan­va­rauk­set ro­ko­tuk­siin nu­me­ros­ta 08 5587 3890. Kuun­te­le tie­do­te ja va­lit­se ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.
  • Soi­tam­me ta­kai­sin muu­ta­man ar­ki­päi­vän ku­lues­sa. Mi­kä­li em­me ole saa­neet asiak­kaa­seen yh­teyt­tä kah­des­ta soit­toy­ri­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta, asiak­kaan tu­lee jät­tää uu­si soit­to­pyyn­tö ajan­va­raus­nu­me­roon.

Riskiryhmät:

Ryh­mä 1: 16-69-vuo­tiaat, joil­la on vai­keal­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti al­tis­ta­va sai­raus tai ti­la

  • Elin­siir­to tai kan­ta­so­lu­siir­to
  • Ak­tii­vi­ses­sa hoi­dos­sa ole­va syö­pä­tau­ti
  • Vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö
  • Vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­sai­raus
  • Vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus (ei ast­ma)
  • Lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 dia­be­tes
  • Dow­nin oi­reyh­ty­mä (ai­kui­set)

Ryh­mä 2: 16-69-vuo­tiaat, joil­la on va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus tai ti­la