Lenkkitossut hiekkarannalla,

Asukaskysely Limingan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista

Limingan kunta päivittää vuonna 2017 laadittua Fiksun liikkumisen suunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikenteen käyttöä kunnassa. Suunnitelman pohjaksi keräämme laajasti tietoa kuntalaisten liikkumistottumuksista sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämistarpeista Limingassa. Koululaisten kävely- ja pyöräilytottumuksia selvitettiin jo aikaisemmin kevään aikana, minkä lisäksi kesällä on toteutettu yksilöhaastatteluja eri sidosryhmien edustajien kanssa. Seuraavaksi vuorossa on asukaskysely, jonka tavoitteena on selvittää kuntalaisten näkemyksiä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista ja kehittämistarpeista Limingassa.

– Toivomme, että kuntalaiset vastaisivat kyselyyn sankoin joukoin, sillä tulokset ovat kävelyn ja pyöräilyn kehittämistyön kannalta erittäin arvokkaita, kertoo liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi.

Asukaskysely on laadittu yhteistyössä Swecon kanssa. Vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti, ja se on helppoa ja nopeaa, vaikka kysymysmäärä voikin vaikuttaa äkkiseltään suurelta. Kuntalaisten on halutessaan mahdollista myös vastata vain kävelyä tai pyöräilyä koskeviin kysymyksiin. Kävelyä ja pyöräilyä koskevien kysymysten numerot on ilmoitettu kyselyn alussa olevassa infotekstissä.

Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä.