asfalttitien keltaiset keskiviivat

Jukantien perusparannus käynnistyy 6.7.2022

Jukantien perusparannustyöt käynnistyvät keskiviikkona 6.7.2022 ja katu suljetaan liikenteeltä viimeistään 7.7.2022. Perusparannustöihin sisältyvät hulevesiviemäröinti ja rakennekerrosten uusiminen. Toimenpiteet alkavat väliaikaisreitin rakentamisella ja kadun päällysteen purkutöillä.

Koska Jukantie suljetaan kaivutöiden ajaksi kokonaan, joudutaan kiinteistölle Jukantie 4 kulkemaan väliaikaisena kulkureittinä Karintie 12:sta lähtevää pihakujaa pitkin. Kartta reitistä alla. Punaisella nykyinen pihakuja ja sinisellä viivalla uusi väliaikainen kulkuväylä Jukantie 4 kiinteistölle.

Perusparannustyöt kestävät arviolta elokuun puoliväliin 2022 saakka. Kadun pintaosa jätetään hienomurskeelle ja päällystys sekä viimeistelytyöt tehdään kesällä 2023. Pahoittelemme töistä aiheutuvia häiriöitä. Alueella liikkuessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta väliaikaisjärjestelyjen aikana.

 

Väliaikainen kulkureitti Karientie 12:sta Jukantie 4:n kiinteistölle kulkee puistokujaa pitkin