Kolme taaperoa istuu metsämättäällä Rantakylässä.

Kysely Rantakylän ja Virkkulan alueen asukkaille entisen Rantakylän koulun piha-alueen kehittämisestä

Rantakylän ja Virkkulan kyläyhdistyksen tavoitteena on kehittää koulun urheilukenttää ja sen ympäristöä siten, että alue tarjoaisi liikunta-, leikki- ja kokoontumismahdollisuuksia mahdollisimman kattavasti sekä edistäisi kylän yhteisöllisyyttä. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kyläläisten toiveita Rantakylän koulun alueen käytöstä. Lisärahoituksen (esim. Leader) hakeminen vaatii tiettyä määrää talkootunteja kyläläisiltä, minkä vuoksi kyselyssä kysytään myös käytettävissä olevista talkootyötunneista.

Lisäksi tällä kysellä voit kertoa toiveita kyläyhdistystoimintaan liittyen. Kysely on avoinna 31.8.2021 asti.