Lampi-museon kesänäyttelynä Luonnollisesti 2

LUON­NOL­LI­SES­TI 2 -tai­de­näyt­te­ly
Mar­ja-Lee­na Tyk­ky­läi­nen & Jor­ma Styng

Vil­ho Lam­pi -mu­seo, Ran­ta­tie 14, Li­min­ka
Avoin­na ke-su 12-17
24.6.2021 saak­ka.

Tai­teel­li­sis­sa töis­sään käyt­tää Mar­ja-Lee­na Tyk­ky­läi­nen pääa­sias­sa pa­jua ja ku­pa­ria. Syk­syi­sin ja
ke­väi­sin saat­taa­kin ta­va­ta hä­net met­si­kös­tä pa­jun vuo­si­kas­vua ke­räi­le­mäs­tä, kos­ka täl­löin ei
pa­juis­sa ole vie­lä leh­tiä. Siel­tä pa­jut sit­ten löy­tä­vät tien­sä tai­tei­li­jan kan­gas­pui­hin ku­pa­rin ke­ra.
Mar­ja-Lee­na Tyk­ky­läi­sen työs­ken­te­ly­ta­pa on yleen­sä ma­te­riaa­li­läh­töi­nen ja hän ko­kee­kin, et­tä pa­ju
on hy­vin mo­niu­lot­tei­nen ma­te­riaa­li, jos­ta voi val­mis­taa se­kä käyt­töe­si­nei­tä et­tä ku­don­nai­sia.
Pa­ju­ku­don­nai­sia töi­tä hän on teh­nyt vuo­des­ta 2009 läh­tien, kos­ka ko­kee pa­jun ja ku­pa­rin vä­ri­maail­man yh­dis­tä­mi­sen hy­vin kieh­to­va­na.

Vaik­ka täs­sä näyt­te­lys­sä on esil­lä pääa­sias­sa Jor­ma Styn­gin maa­lauk­sia, sa­not­ta­koon pa­ri sa­naa
veis­tok­sis­ta­kin. Styng käyt­tää veis­tok­sis­saan pääa­sias­sa puu­ta ja jon­kin ver­ran
kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja, vaik­ka on veis­tä­nyt mui­hin­kin ma­te­riaa­lei­hin (be­to­ni, ku­pa­ri jne).
Kier­rä­tys­ma­te­riaa­lit­kin löy­tä­vät toi­si­naan tien­sä hä­nen moot­to­ri­sa­ha­veis­tok­siin­sa, kos­ka Styng on
tun­nol­li­nen kier­rät­tä­jä ja nä­kee usein niil­lä tai­teel­lis­ta ar­voa. Sa­hoi­naan hän käyt­tää se­kä pe­rin­teis­tä
ben­sii­ni­käyt­töis­tä, et­tä myös säh­kö­sa­haa, te­rä­ket­juöl­jy­nä nor­maa­le­ja ryp­si- tai rap­siöl­jy­jä, jot­ka
ei­vät saas­tu­ta sa­moin kuin pe­rin­tei­nen ket­juöl­jy. Maa­lauk­sis­ta­kin saat­taa tark­ka­sil­mäi­nen toi­si­naan
erot­taa jon­kin pie­nen luon­non­ma­te­riaa­lin, jo­ka on val­jas­tet­tu tai­de­maail­man pal­ve­luk­seen en­nen
maa­tu­mis­taan. Pie­nen pie­niä ym­pä­ris­tö­te­ko­ja siis, voi­si kau­niis­ti aja­tel­len aja­tel­la.

Kesän 2021 muut näyttelyt Vilho Lampi -museossa:
1.-25.7. LUONNOSTANI / Erja Kärkkäinen
29.7.-4.9. SARJAKUVAA JA GRAFIIKKAA / Milla Paloniemi

Liput 2 €, alle 12 v. maksutta.
Samalla lipulla pääsee tutustumaan myös Abraham Ojanperän muistokoti Aappolaan, sekä Limingan kotiseutumuseoon.