Tarja Vilmunen ja blogi-grafiikka

Liminka-blogi: ”Niin muuttuu mailma, Eskoni”

​​​​​​​Vuodenvaihde 2023 lähestyy. Hyvinvointialueet ja kunnat lausuvat, suunnittelevat, järjestelevät, neuvottelevat ja toimeenpanevat muutokseen liittyviä toimia. Sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstö ja toiminnot ovat muutoksen keskiössä, mutta paljon on myös peruskunnan työpöydillä ratkaistavia asioita.

Hyvinvointialueita rakennettaessa on peruskuntien tehtäviksi aseteltu erityisesti kunnan elinvoimasta ja kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen. Nämä tehtävät toki kunnilla on ollut tähänkin asti, mutta jatkossa niiden merkitys korostuu.  Kysymys kuuluukin: lisäämmekö näiden tavoitteiden keinovalikoimaa, vai menemmekö nykyisillä palvelurakenteilla ja toiminnoilla? Meidän on myös mietittävä, mitkä kunnan ja hyvinvointialueen palvelut ovat sellaisia, että sinne tulee rakentaa kuntalaisille silta kunnan ja hyvinvointialueen palvelujen välille. Tämä viimeksi mainittu asia tulee tulevina vuosina tarkentumaan, mutta valmius ja etukäteissuunnittelu näissäkin asioissa on erinomaisen tärkeää. Puoliksi rakennettu silta  ei palvele ketään.

Limingan kunnassa on päätetty, että muutos on mahdollisuus. Käsillä on aikaikkuna, jonka aikana on linjattava Tulevaisuuden Limingan pelikentän kokoonpano. Siksipä Tulevaisuuden Liminka -teema on ollut kunnan organisaation eri pöydillä koko kuluvan vuoden ajan. Eri toimialojen kanssa on pidetty työpajoja, joissa on pohdittu nykyisiä ja tulevaisuuden vahvuuksia ja haasteita, peilattu nykyistä toimintaa kunnan strategiaan ja mietitty tulevia palvelutarpeita ja niiden toteuttamismuotoja. Minulla on ollut etuoikeus olla näissä keskusteluissa mukana.  Matka on ollut antoisa, joskus hämmentäväkin monien epävarmuuksien keskellä, mutta kokonaisuudessaan ehdottoman mielenkiintoinen.

Eri toimialojen kanssa on pidetty työpajoja, joissa on pohdittu nykyisiä ja tulevaisuuden vahvuuksia ja haasteita, peilattu nykyistä toimintaa kunnan strategiaan ja mietitty tulevia palvelutarpeita ja niiden toteuttamismuotoja

Kunnan perusorganisaation suunniteltu muutos pohjautuu kunnan uuteen rooliin; perusturvan ja terveydenhuollon palvelujen poistuessa kunnasta. Valmisteltu esitys on, että sivistys- ja hyvinvointipalvelujen laaja palvelualue jaetaan kahteen: sivistyspalveluihin, joka vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta sekä opistotoiminnoista ja hyvinvointipalveluihin, joka vastaa liikuntapalveluista, kirjasto- ja kulttuuripalveluista, tapahtumatuotannosta ja nuorisopalveluista sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  Sivistysjohtaja Päivi Mäki luotsaisi jatkossa sivistyspalveluiden kokonaisuutta ja henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg ottaisi ohjat hyvinvointipalvelujen palvelualueesta 1.1.2023 lukien.

Elinvoimapalveluissa suurin muutos tapahtuu työllisyyspalveluissa. Työllisyyspalveluihin kokonaisuudessaan kohdistuu laaja valtakunnallinen muutoshanke, jonka toimeenpanoa on kuitenkin siirretty vuoteen 2024. Uudistus tuo mukanaan kunnalle uusia tehtäviä työllisyyden hoitoon. Uudistuksen tavoitteena on tukea nopeampaa työllistymistä. Ajatuksena on, että kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, palvelut tuodaan lähemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita paikallisiin tarpeisiin sopivilla palvelukonsepteilla. Nuorten työpaja Taiku siirtyy hyvinvointialueelle, mutta Limingan kunnassa kehitetään nuorten tukemiseen ja hyvinvointiin liittyvää palvelutarjontaa.

Kunnassa tehdään tarvittavat päätökset ennen vuoden vaihdetta. Kaikki asiat eivät asetu varmasti paikoilleen tammikuun ensimmäisenä päivänä, vaan asioita ja toimintamalleja hiotaan pitkin tulevaa vuotta. Tartutaan siis muutoksen syrjästä kiinni. Kunta ei ole vain kunnanvirasto. Kunta on kuntalaisista koostuva yhteinen kasvun ja kehittymisen alusta. Kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet ovat Limingassa kyllä kohdillaan. Otsikon lause on varmasti monelle tuttu. Aleksis Kiven näytelmässä Nummisuutarin Esko.  Eskon isä toteaa miehen mittaan kasvaneelle pojalleen: Mutta niin muuttuu mailma; silloin kuin nyljetty orava, nyt mahdut hädintuskin tähän samaan hännystakkiin; niin muuttuu mailma, Eskoni.”

Pienestä voi kasvaa jotain suurta.

Kirjoittaja on Limingan kunnan hallintojohtaja Tarja Vilmunen, joka luotsasi Tulevaisuuden Liminka -työryhmää. Vilmunen on aloittanut tämän viikon maanantaina uusissa tehtävissä. Kirjoitus on julkaistu myös Rantalakeus-lehdessä 12.10.2022.