Henkilöt kokouksessa.

Miten sähköisiä osallistumismahdollisuuksia voitaisiin kehittää? Tervetuloa ideointi-iltaan!

Limingassa ja Utajärvellä kehitetään uusimuotoista digitaalista osallisuusalustaa ja sähköisiä osallistumistapoja. Helpot, ajasta ja paikasta riippumattomat osallistumistavat voivat palvella paremmin esimerkiksi eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, ja siten tuoda myös heidän äänensä kuuluville, kertoo digiosallisuushankkeen projektipäällikkö Heidi Niemelä.

– Haluamme kehittää ja monipuolistaa tapoja ottaa kuntalaisia mukaan asioiden valmisteluun. Osallistamalla kuntalaisia monipuolisesti eri tavoilla, saamme laajemmin näkemyksiä ja eri näkökulmia asioiden valmistelun tueksi. Perinteisempien osallistamistapojen lisäksi haluamme kehittää myös sähköisiä tapoja, joilla kuntalaiset voivat osallistua heille tärkeiden asioiden suunnitteluun.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 22.2. klo 17.30–19.30 etänä Teamsin välityksellä yhtä aikaa liminkalaisille ja utajärveläisille. Iltaa on vetämässä Raisa Maijala Palvelupolkuja.fi:stä. Lämpimästi tervetuloa!

Osallistumaan pääset tapahtumailmoituksen kautta tästä linkistä.
Tapahtuma löytyy myös Facebookin kautta tästä linkistä.