Ihmishahmoja auringonpaisteessa.

Nepsy-osaaminen vahvistuu alueellamme – perheille tarjolla tietoa ja tukea

Oletko huolissasi lapsen tai nuoren käytöksestä? Onko arki haastavaa? Haluatko lisätietoa neuropsykiatrisista piirteistä? Elokuun 23. päivänä klo 17.30–19.30 järjestettävä teemailta ja vertaistukiryhmä tarjoavat konkreettista tietoa sekä neuvoja arkeen, kertoo hoito- ja hoivatyönjohtaja Riitta Ruottinen.

– Nepsy-diagnoosien määrä on kasvussa lisääntyneen tiedon vuoksi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella halutaan kehittää neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten palveluita. Meidän tulee vahvistaa perustason osaamista ja rakentaa selkeät palvelupolut, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen ja avun ajoissa.

Ruottisen mukaan palvelut ovat tällä hetkellä hajanaisia eivätkä asiakkaat useinkaan saa riittävää, oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea.

– Neuropsykiatriset häiriöt eivät useinkaan näy ulospäin ja siksi niitä on lähiympäristön monesti vaikea ymmärtää. Saatetaan ajatella, että esimerkiksi lapsen haastava käyttäytyminen johtuu löyhästä vanhemmuudesta ja että lapselta ei ole vaadittu tarpeeksi. Näinhän asia ei kuitenkaan ole. Neuropsykiatriset häiriöt eivät liity kasvatukseen, vaan ne johtuvat erilaisesta tavasta hahmottaa maailmaa, Ruottinen tähdentää.

Limingassa ja Kempeleessä on alkanut yhteinen nepsy-pilotti, jonka koordinaattorina toimii Mirva Karppinen. Pilotin tavoitteena on kehittää alueellisesti neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyvä yhtenäinen toimintamalli, jonka avulla tuetaan nepsy-oireilevia tai jo diagnoosin saaneita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitä.

Teemailta ja vertaistukiryhmä lisäävät tietoa

Neuropsykiatrisista piirteistä kertova teemailta järjestetään Tupoksen koululla. Illan aikana kuullaan perustietoa ADHD:stä (Katja Suni, ADHD-liitto) ja autismikirjosta (Lahja Leivistä, Autismiliitto) sekä kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot.

– Tarkoituksena on antaa tietoa nepsy-oireista ja niiden vaikutuksista lapsen, nuoren ja perheen arkeen sekä antaa konkreettisia neuvoja ja vinkkejä koteihin että kouluihin, kertoo perhekeskussuunnittelija Maria Sipilä.

Illan aikana esitellään myös 30.8.2022 starttaavan vanhempien vertaistukiryhmän toimintaa. Ryhmä on suunnattu nepsy-oireisten lasten ja nuorten vanhemmille.

– Tarve Limingan vertaistukiryhmästä nepsy-lasten ja nuorten vanhemmille on noussut esiin kunnan eri lapsiperhetoimijoiden kautta sekä vanhempien esittämänä toiveena, kertoo Sipilä.

Myös opettajille ja muille ammattilaisille kaivataan lisää tietoa neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyen.

– Sosiaalipalveluissa vertaistuen tarve on noussut paljon esiin niin lastensuojelun, lapsiperhepalvelujen kuin erityisryhmien palvelussakin. Sama viesti nousi esille myös perhekeskustoimijoiden teettämästä kyselystä liminkalaisille vanhemmille vuodenvaihteessa 2022.

Teemaillan sekä vertaistukiryhmän toimintaa on suunniteltu yhteistyössä Limingan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, Pohjois-Suomen autisminkirjo ry:n, Oulunseudun ADHD yhdistyksen sekä Limingan nepsylasten vanhempien vertaistukiryhmän kanssa.

Tapahtumasta saat lisätietoa tästä linkistä.