Päiväkotipaikoille ennustetta kovempi kysyntä

Liminkaan muuttaa paljon uusia perheitä, jonka vuoksi varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä on ylittänyt tehdyt ennusteet. Varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperin mukaan syntyvyyskin näyttää olevan taas nousussa.

– Limingassa on hyvä työllisyystilanne, jonka johdosta varhaiskasvatuksen paikkoja tulee järjestää nopealla aikataululla. Työllistyneiden määrä on myös yllättänyt positiivisesti.

Varhaiskasvatuslaki on tiukka, jonka mukaan kunnassa on toimittava. Laki ei anna mahdollisuutta henkilöstöä lisäämällä lisätä varhaiskasvatuksen paikkoja olemassa oleviin ryhmiin. Ryhmäkoot on laissa määritelty kolmelle kasvattajalle.

– Tämän johdosta joudumme perustamaan kokonaan uusia ryhmiä varhaiskasvatuksen jonotilannetta helpottamaan.

Jonotilanteesta johtuen varhaiskasvatuspaikan saaneiden siirtohakemuksia kunnan päiväkotien välillä tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta kunnan varhaiskasvatukseen ei voida tällä hetkellä huomioida.

– Olemme sijoittamassa Ojanperän ja Liminganlahden kouluille kumpaankin yhden esiopetuksen ryhmän. Näin yhä useampi lapsi oppii jo esiopetusvuoden aikana koulun toimintaympäristön toimintatapoja ja on osa kouluyhteisöä. Tämä sujuvoittaa myös nivelvaiheen, esiopetuksesta perusopetukseen, opetussuunnitelman toteuttamista, Supperi selvittää.

Järjestelyn ansiosta pienemmille lapsille saadaan yhdet lapsiryhmät lisää sekä Aapin että Linnukan päiväkoteihin.

– Olemme myös lisäämässä avoimen varhaiskasvatuksen kerhotarjontaa sekä kirkonkylällä että Tupoksessa. Kerhopaikan voi saada avoimen varhaiskasvatuksen jonon ohi vapauttaessaan varhaiskasvatuspaikan päiväkodista tai perhepäivähoidosta.

Kerhot on tarkoitettu 2–5-vuotiaille lapsille. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhomaksuja alennetaan 1.8.2021 lähtien. Uusi maksu on 20 euroa kuukaudessa. 1.8.2021 alkaen maksu on perhekohtainen eli siihen ei vaikuta perheen kerhossa olevien lasten määrä. Perheen oikeus kotihoidon tukeen säilyy, vaikka lapsi olisi avoimessa kerhossa.

– Toivomme tässä haastavassa tilanteessa perheiltä ymmärrystä ja joustavuutta, kyseessä on kuitenkin kunnan kannalta positiivinen kehityssuunta, päättää Supperi.