Sosiaali- ja terveysalan osaajat siirtyvät hyvinvointialueen palkkalistoille – yhteistoimintamenettelyt eivät tähtää irtisanomisiin

Limingan kunnanhallitus valmistautui maanantaisilla päätöksillään tulevaan hyvinvointialueen tuloon. Limingan kunta sitoutui osaltaan hyvinvointialueen jatkokehityshankkeeseen. Kunnan rahoitusta ei tarvita tähän jatkohankkeeseen, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Yhteistoimintalaki velvoittaa luovuttajaorganisaatiota käymään lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut, joten kunnanhallitus päätti aloittaa tähän liittyvät neuvottelut kunnassa. Samalla käydään myös neuvottelut, jossa käydään läpi koko kunnan organisaatio ja toiminta.

Tarkasteluun tulee henkilöstöresurssit ja eri yksiköiden välinen yhteistyö.

– Tavoitteena on varmistaa, että niin työntekijöillä kuin viranhaltijoilla on jatkossakin tehtävänkuva, jossa omaa osaamistaan saa hyödyntää ja tehtävänkuvat tukevat kunnan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä yhteistoimintamenettelyt eivät tähtää irtisanomisiin.

Kunnanhallitus päätti ennakoida tulevia muutoksia myös siten, että nykyisen perusturvajohtajan virka siirretään 1.1.2023 lukien konsernipalveluihin, jotta kunnasta löytyy jatkossakin asiantunteva resurssi rajapintayhteistyöhön kunnan ja hyvinvointialueen välille sekä henkilöstöjohtamiseen.

– Perusturvajohtajan virkanimike päätettiin muuttaa vastaamaan nykyisiä virkatehtäviä. Uusi virkanimike on henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja ja nimike tulee voimaan 1.1.2022. Kunnanhallitus päätti myös perustaa psykiatrin kokoaikaisen viran.  Näin kunta säästää nykyisistä ostopalvelukustannuksista. Viran työpanoksesta on sovittu myytävän 40 prosenttia Tyrnävän kunnalle.

Kunnanhallitus näki Ruutikankaan alueen kehittämisten tarpeelliseksi. Kehittämiseen liittyviä määrärahoja ei vielä ehdoteta merkittäväksi ensi vuoden talousarvioon. Kunnanhallituksen esittää valtuustolle, että määrärahat kohdennetaan alueelle suunnitelmien valmistumisen mukaan. Sen sijaan alueen tieliittymään valtatie 8:lle ehdotetaan vuodelle 2022 varattavaksi 200 000 euroa, mikäli Lumijoen kunta osallistuu samaan kohteeseen 100 000 eurolla. Näiden esitysten lisäksi kunnanhallitus hyväksyi Ruutikankaan vuokrasopimukseen hankkeen rahoitukseen liittyviä tarpeellisia muutoksia, Vilmunen kertoo.

– Kunnanhallitus asetti vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston sekä nimesi kunnan edustajaksi vanhusneuvostoon Arja Porkan ja Arja Ansamaan. Vammaisneuvostoon kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Jarmo Laitisen ja Tiina Hintikan.

Koulutuskuntayhtymä OSAO:n 22.11.2021 pidettävän yhtymäkokouksen edustajiksi valittiin Juho Pakaslahti, varalle Maria-Liisa Mutanen ja Kati Pikkujämsä, varalle Jari Martikkala. Kokouksessa päätettiin myös esityslistan mukaisesta maanostosta ja vuokratontin myynnistä.