Limingan kunnan työntekijöitä palkitaan kehittämisteoista.

Suomen kekseliäimmät kunnat ja innostavimmat kehittämisteot palkitaan tänään

Kuntatyön kehittämistä juhlistetaan tänään Kuntatyö2030 -gaalassa Helsingissä. Finlandia-talolla järjestettävässä tilaisuudessa myönnetään kymmenille kuntatyöpaikoille yhteensä 58 palkintoa tuloksellisesta kehittämistyöstä. Kuntatyö2030 -gaalassa palkitaan innostavia ja vaikuttavia kehittämistekoja eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Palkittavat teot on valittu 192 kehittämisratkaisun joukosta, jotka on vuoden 2021 aikana julkaistu Tekojen tori -sivustolla. Tänä vuonna eniten kehittämistekoja Tekojen torille on ilmoitettu opetus- ja kasvatussektorilta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Monet kehittämisteot koskivat koko kuntaorganisaatiota ja niiden teemana oli esimerkiksi työhyvinvoinnin tai esihenkilötyön parantaminen.

– Työelämä on muutoksessa ja työn tekemisen tavat uusiutuvat. Kunta-alalla tämä näkyy esimerkiksi teknologian hyödyntämisenä sekä uudistuneina toimintatapoina ja palveluina. Haluamme nostaa esille hyvää kuntatyötä ja antaa tunnustusta alan kehittäjille, sanoo ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu tiedotteessan.

Limingan kunta valittiin Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi.

Hyvä kiertämään -kampanjassa etsittiin Suomen kekseliäintä kuntaa. Kekseliäin kunta on sen, josta julkaistiin eniten kehittämistekoja Tekojen torille syyskuun 2021 aikana. Limingan kunta valittiin Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi. Kunnan eri toimialoilta ilmoitettiin 30 erilaista kehittämistekoa. Toiseksi kiri Kangasalan kaupunki 20 kehittämisteollaan ja kolmannen sijan voitti Lempäälän kunta, josta ilmoitettiin 11 kehittämistekoa.

– Kunnissa tehdään valtavasti kehittämistyötä, mutta se jää usein piiloon. Tekojen torilla on tällä hetkellä 866 kehittämistekoa noin 130 eri kuntaorganisaatiosta. Kannustankin kaikkia jakamaan omia kehittämisoivalluksia rohkeasti ja avoimesti, jotta muut voisivat hyödyntää ratkaisuja oman työn ja palvelujen kehittämisessä. On hienoa, että Liminka, Kangasala ja Lempäälä näyttävät esimerkkiä muille, iloitsee Jaanu Eri toimialojen innostavimmat kehittämisteot palkitaan Kuntatyö2030 -gaalassa palkitaan yli 50 innostavaa kehittämistekoa eri toimialoilta. Kunta-ala on laaja ja ammattialoja on paljon. Innostavat teot tuovat hienosti esiin alan moninaisuutta.

Koronatilanteen vuoksi Limingan kunnan palkittuja tekoja juhlitaan etäyhteyksin Lakeustalolla pidettävässä varjogaalassa. Voit tutustua Limingan kunnan palkittuihin kehittämistekoihin tarkemmin alta.

Tanja Koski ja Sanna Falin palkittuina.

Ateria- ja puhtauspalvelut -kategoriassa palkittiin kaksi liminkalaista tekoa

Mitä tällä viikolla syödään?
”Koulujen ja esiopetuksen ruokalistat kiinnostavat sekä lapsia että vanhempia. Ruokalistojen löytäminen kunnan sivuilta ja sosiaalisesta mediasta on ollut haastavaa. Ratkaisuksi keksittiin QR-koodi, joka ohjaa katsojan automaattisesti kulloisenkin viikon ruokalistaan. Koodilla varustettuja julisteita löytyy koulujen ja esiopetusyksiköiden tiloista, minkä lisäksi koodi on julkaistu myös kunnan sosiaalisessa mediassa. QR-koodi mahdollistaa jatkossa myös muun mielenkiintoisen ja informatiivisen ruokaan liittyvän materiaalin jakamisen, esimerkiksi keittiöhenkilöstön videotervehdykset tai lasten ja nuorten suosikkiruokien reseptiikkaa.”

– Kehittämisteko sai alkunsa lasten, nuorten sekä heidän vanhempiensa palautteesta. Halusimme, että ruokalista on saavutettava ja QR-koodi toimii erityisesti nuorten keskuudessa helppona reittinä aiemmin hukassa olleen tiedon äärelle. Samalla voimme tuoda esiin ruokakulttuuriamme ja ravitsemuksen tärkeyttä, kestävän kehityksen näkökulmaa unohtamatta, kertoo kehitystyössä mukana olleet Tanja Koski ja Sami Tuohimaa.

Lue lisää tästä linkistä.

Sisä- ja ulkolajittelun selkeyttäminen koulukohteissa
”Limingan kunnan koulukiinteistöissä ei ole selkeää jätteiden lajittelumahdollisuutta ja jäteastiat ovat merkitsemättä. Tavoitteena on saada yhtenäiset ja selkeät lajitteluastiat jokaiseen koulukohteeseen oppilaille ja henkilökunnalle. Hankitaan sopivat jätteiden keräysvälineet. Oppilaat voivat opetella lajitteluasioita tunneilla ja oppivat lajittelun hyödyt myös käytännössä.”

– Tavoitteena on antaa oppilaille riittävät tiedot ja valmiudet kestävän kehityksen näkökulmasta sekä yhtenäistää käytäntöjä kunnan eri toimipisteissä. Hienoa, että tämä kehittämisteko on saanut huomiota, sillä se hyödyttää monipuolisesti useita yksiköitä ja koko kuntaa, kiittelee puhtauspalveluesimies Sanna Falin.

Lue lisää tästä linkistä.

Kunnan työntekijöitä juhlagaalassa.

 

Palkinto Liminkaan myös Kulttuuri- ja vapaa-aika -kategoriassa

Henkilökohtainen valmennus elintapamuutokseen
”Tavoitteena oli luoda tukimalli, jossa tarjotaan valmennusta elintapojen kehittämiseen työntekijöille, joilla on työkyvyttömyys tai riski siitä. Mallin tavoitteena oli löytää työterveyshuollon avustuksella henkilöitä, joille henkilökohtainen ja pitkäaikainen elintapaohjaus olisi hyvä tapa parantaa elämänlaatua sekä työssäjaksamista. Tavoitteena on myös vähentää mahdollisia sairauspoissaoloja. Malli on ollut toiminnassa noin 1,5 vuotta ja ensimmäisiä tuloksia mallin toimivuudesta on jo saatu. Valmennuksen tarjoaminen on onnistunut tuomaan merkittäviä vähennyksiä sairauspoissaoloihin ja täten on investointina maksanut jo itsensä takaisin.”

– Kunta haluaa työnantajana panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin, jaksamiseen sekä terveellisten elämäntapojen edistämiseen. Henkilökohtainen valmennus motivoi ja tulokset ovat sen mukaisia. Malli on tullut meille jäädäkseen. Iloitsemme koko kehittämistiimin voimin saadusta huomionosoituksesta. Tätä mallia on helppo suositella myös muiden kuntien käyttöön, sillä se voi maksaa itsensä takaisin vähentyneiden sairauspoissaolojen kautta jo vuodessa, kertoo liikuntapalvelupäällikkö Janne Laamanen.

Lue lisää tästä linkistä.

Liikuntapalvleupäällikkö Janne Laamanen.

 

Kasvatus ja koulutus -kategoriassa palkittiin kolme kehittämistekoa

Aapin malli
”Tavoitteena oli kehittää ja kokeilla yhdessä Aapin päiväkodin ammattilaisten kanssa moduulimaisen toimintamallin hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi haluttiin löytää projektin avulla tapoja yhteisöllisen, avoimen ja aktiivisesti kehittyvän työyhteisön rakentamiseen. Henkilökunnan antaman palautteen mukaan malli on osoittautunut toimivaksi. Aapissa toimii nykyisin luonto-, aisti-, viskari-, musiikki-, kädentaitotilat. Työntekijöiden mukaan erilaisten materiaalien kokoaminen yhteen tilaan helpottaa heidän arkea, kun heidän ei tarvitse erikseen hakea tarvikkeita omiin tupiinsa. Lapset ovat pitäneet toisten tuvissa vierailuista. Henkilökunnan tekemä yhteistyö on lisääntynyt kokeilun myötä. Kokeilua jatketaan ja kehitetään eteenpäin.”

Lue lisää tästä linkistä.

Satu Kemppainen, Outi Leinonen ja Krista Isokoski.

Limingan seudun musiikkiopiston 3-portaisen orkesterijärjestelmän käyttöönotto
”Musiikkiopiston jousisoitinopettajat ovat kehitelleet jousisoittimiin uuden 3-portaisen orkesterijärjestelmän, jossa vasta-alkajista vanhempiin pääsee heti soittamaan yhdessä. Jousisoitinopettajien kesken jaettiin soittajat 3 eritasoiseen ryhmään ja sovittiin aikataulut kaikille sopiviksi. Perustettiin jousikollegio, joka kehitteli toimintamalleja yhdessä ja kaikki tehtiin alusta asti omin voimin. Kehittämistyötä jatketaan edelleen ja yhtenä suurimpana tavoitteenamme onkin saada luotua alueelle kauan kateissa ollut sinfoniaorkesteri.”

Lue lisää tästä linkistä.

– Olen todella otettu tästä palkinnosta. Kiitos kuuluu musiikkiopiston jousikollegiolle, jossa toimivat Tuuli-Maria Kämäräinen, Kaisa Komulainen ja Jussi Paavola. Kehittämisteon myötä kaikki jousisoitinopiskelijat pääsevät heti opintojen alkuvaiheessa mukaan yhteismusisoinnin riemuun. Tämä motivoi opiskelijaa kaikilla mahdollisilla tavoin!, kertoo Limingan seudun musiikkiopiston rehtori Jukka Pietilä.

Rehtori Jukka Pietilä kunniakirjoineen.

”Saa vaikuttaa, ketkä päättää sun asioista” – osallisuutta operekrytointiin
”Opettajarekrytointi on lasten kasvun ja oppimisen kannalta äärettömän merkittävä prosessi. Rehtorina halusin saada rekrytointitilanteessa näkyville hakijan suhtautumistavan lapsiin ja itse haastatteluun lasten ja nuorten näkökulmaa. Toimintamalli on yksinkertainen: Pyydän haastatteluihin oppilaskunnan kautta nuoria, yleensä 2-3 nuorta. He kysyvät vuorollaan kysymyksiä haastattelulomakkeelta, mutta voivat myös esittää omia kysymyksiään. Haastattelujen jälkeen käymme arviointi- ja palautekeskustelun ja kuulemme oppilaiden mielipiteen valinnasta. Käytäntö on lisännyt avointa vuorovaikutusta rehtorin ja oppilaiden välillä. Opettajia tullaan kehumaan, koulun toimintamalleista keskustellaan ja myös kritiikkiä nostetaan esille. Haastattelutilanteessa näen selkeästi, miten hakija toimii vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Tämä on yksi tärkeimmistä asioita minulle rehtorina.”

Lue lisää tästä linkistä.

– Tämä kehittämisteko on lisännyt vahvasti oppilaiden osallisuutta. On ollut upea huomata, miten päteviä opiskelijat ovat tehtävässään olleet. Oppilaiden näkökulma on ollut todella maanläheinen ja tarkkanäköinen – he ovat kiinnittäneet huomiota asioihin, jotka ovat merkityksellisiä oppilaslähtöisessä toimintamallissa ja täydentävät muiden valitsijoiden huomioita, kertoo sivistysjohtaja Päivi Mäki.

Limingan kunnan työntekijöitä juhlagaalassa.

Elinkeino-, yritys- ja työllisyyspalveluille kunniamaininta kehittämistyöstä

Laaja-alaisesta kehittämistyöstä palkitaan kokonaisuudessaan Limingan kunnan elinkeinopalvelut.

– Tämä on upea huomionosoitus siitä työstä, jota meidän upea tiimi tekee täällä päivittäin. Elinvoimapalveluissa olemme panostateneet aivan erityisesti siihen, että voisimme tuoda työhämme uusia toimintatapoja ja katsoa nykyisiä prosesseja myös boksin ulkopuolelta. Nyt palkitut teot ovat hyvä esimerkki siitä, että porukka on todellakin sisäistynyt, mistä kehittämistyössä on kyse, kertoo elinkeinojohtaja Teemu Haapala.

Artikkelityöpaja nettisisällöntuottajille
Lue lisää tästä linkistä.

Perhekuperkeikka
Lue lisää tästä linkistä.

Tunnistetaan työyhteisömme onnistumiset
Lue lisää tästä linkistä.

Duunipajoja työelämän tienristeyksiin
Lue lisää tästä linkistä.

Luovuusloikkia työtä kohti
Lue lisää tästä linkistä.

Mahdollisuuksien kesä Limingassa
Lue lisää tästä linkistä.

Mukanakulkija 
Lue lisää tästä linkistä.

Nuotioterapeutti
Lue lisää tästä linkistä.

Perhevapaalta työelämään
Lue lisää tästä linkistä.

Elinkeinojohtaja Teemu Haapala.