Kyltti Limingan Kotirantaan

Tiedote Kotirannan katusuunnitelmien nähtäville asettelusta

Limingan kunta asettaa nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti Kotirannan alueen katusuunnitelmat. Nähtävilläoloaika on 10.11.2021 – 24.11.2021.

Suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset löytyvät tuolloin myös Limingan kunnan nettisivuilta.

Suunnitelmat ovat myös nähtävillä lakeustalolla kunnanviraston tiloissa, 3. kerros, osoite Liminganraitti 10C, 91900 Liminka.

Mielipiteet/muistutukset suunnitelmista lähetetään sähköpostitse kunta@liminka.fi tai kirjeitse osoitteeseen Limingan kunta, Liminganraitti 10, 91900 Liminka.