Maantien keltainen keskiviiva.

Väliaikaisia liikennejärjestelyjä välillä Tuposkorva – Jukurintie

Hulevesiviemärin tien alituksen ajaksi estetään ajoneuvoliikenteeltä kääntyminen Tuposkorvan tieltä oikealle Jukurintielle aikavälillä 23.5. – 25.5.2022.

Tie puomitetaan ja merkitään tarkoituksenmukaisin varoituskyltein. Työn jälkeen asennetaan Jukurintien muokatulle tieosuudelle ”Epätasainen tie” -varoituskyltit ja muut kyltit poistetaan.