Värikynät aseteltuna ympyräksi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus voimaan 1.8.2022

Elokuun 2022 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu sekä asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat. 1.8.2022 alkaen enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Muutoksista johtuen kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uusi maksupäätös 1.8.2022 alkaen. Päätös tehdään myös niille, joiden hoitosuhde päättyy elokuun aikana.  Maksuntarkastusta varten tositteet tulotiedoista voi toimittaa varhaiskasvatuksen toimistosihteerille sähköpostilla kesäkuun aikana. Jos tietoja ei toimiteta, päätös tehdään viimeksi ilmoitettujen tulotietojen mukaan.

Varhaiskasvatusmaksua voidaan tarkastaa toimintavuoden aikana, jos perheen olosuhteet muuttuvat, jos tulot muuttuvat vähintään 10 % tai jos maksu osoittautuu virheelliseksi. Asiakkailla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen henkilömääräTuloraja 1.8.2020 euroa/kkMaksuprosentti 1.8.2020Tuloraja 1.8.2022 euroa/kkMaksuprosentti 1.8.2022
22 79810,7 %2 91310,7 %
33 61010,7 %3 75810,7 %
44 09910,7 %4 26710,7 %
54 58810,7 %4 77710,7 %
65 07510,7 %5 28410,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien (korotus nyt 189 euroa).