Maantien keltainen keskiviiva.

Yleisötilaisuus Nelostien pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteistä välillä Haurukylä – Haaransilta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii esiselvitystä valtatie 4:n pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteistä Haurukylän ja Haaransillan välille. Limingan kunnan alueelle sijoittuvalla noin kymmenen kilometrin pituisella osuudella selvitetään, onko valtatielle asetettu tavoitetila mahdollista saavuttaa kehittämällä tietä nykyisellä paikalla vai edellyttääkö valtatien palvelutasotavoitteiden saavuttaminen uuden valtatielinjauksen toteuttamista.

Torstaina 17.6.2021 klo 17.00–18.30 järjestetään virtuaalinen yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia suunnittelujaksolle tutkituista toimenpiteistä. Yleisötilaisuus järjestetään verkossa, ja sinne ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Suunnitelmaluonnokset laitetaan yleisötilaisuuden jälkeen nähtäville hankkeen verkkosivuille, jossa myös tilaisuuden osallistumislinkki julkaistaan.

Suunnitelmaluonnoksista voi esittää kysymyksiä ja antaa palautetta yleisötilaisuudessa tai yleisötilaisuuden jälkeen sähköpostilla tai puhelimella hankkeen projektipäälliköille.

Voit tutustua asiaan tarkemmin tästä linkistä.
Osallistumislinkki ja tarkemmat ohjeet löytyvät puolestaan tästä linkistä.