Hanna Puranen ja Lapsiystävällinen kunta -logo

Blogi: Nuorten mielialaoireiluun apu uudesta menetelmästä

Nuorten mielenterveysongelmat ovat tällä hetkellä merkittävin terveysongelma nuorten ikäryhmässä, ja jopa 20 prosentilla nuorista on mielialaoireita. IPC-menetelmä on nuorten masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon suunniteltu menetelmä. IPC-menetelmä on kansainvälisesti vaikuttavaksi todettu ja tutkimusten mukaan soveltuu hyvin käytettäväksi Suomen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Kyseessä on ohjausmenetelmä perusterveydenhuoltoon 13–18-vuotiaille nuorille, jota voidaan hyödyntää oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Interpersoonallisella tarkoitetaan ihmisten välisiin suhteisiin liittyviä ilmiöitä. IPC-menetelmä sopii nuorille, joilla on mielialaoireilua esimerkiksi mielialan mataluutta tai lisääntyneitä yksinäisyyden ja surullisuuden tunteita. Usein nuorten kokema paha olo ja mielialaoireet liittyvät muutoksiin ja kokemuksiin elämässä ja ihmissuhteissa. Menetelmän avulla nuoren on mahdollista oppia ymmärtämään paremmin omaan elämäntilanteeseen liittyviä muutoksia ja ihmissuhdevaikeuksia sekä näiden yhteyttä mielialaoireisiin. Menetelmässä tavoitteena on löytää oireiden ja ihmissuhdehaasteiden välinen yhteys ja helpottaa/korjata ajankohtaisia vaikeuksia ihmissuhteissa. Tutkimusten mukaan menetelmän on todettu vahvistavan nuorten stressitilanteista selviytymistä sekä ihmissuhdetaitoja.

”Menetelmän avulla nuoren on mahdollista oppia ymmärtämään paremmin omaan elämäntilanteeseen liittyviä muutoksia ja ihmissuhdevaikeuksia sekä näiden yhteyttä mielialaoireisiin.”

IPC-menetelmä sisältää tavallisesti kuusi tapaamista IPC-ohjaajan kanssa. IPC-ohjaus on matalan kynnyksen apua eli nuori voi itse hakeutua arvioon esimerkiksi terveydenhoitajalle tai kuraattorille. Toiveesta päästä ohjaukseen voi kertoa kenelle tahansa koulun aikuiselle. Ohjauksessa käydään läpi arkisia asioita mihin voi itse vaikuttaa. Ohjaus on vapaaehtoista ja sitoutuminen käynneille tukee nuoren toipumista. IPC-ohjaaja auttaa nuorta kuuntelemalla ja tekemällä kysymyksiä, joiden tarkoituksena on selventää ongelmien luonnetta ja niiden vaikutusta vointiin sekä löytää vahvuuksia.

Meillä Limingassa on lähdetty vastaamaan nuorten tarpeisiin kouluttamalla IPC-ohjaajia eri ammattiryhmien työntekijöistä. Tällä varmistetaan, että nuorella on mahdollisuus saada apua jo lievissä mielialaoireissa eikä asioita tarvitse miettiä yksin. Ohjaus on myös tasalaatuista, kun työntekijöillä on käytössään yhteinen menetelmä. Saumaton yhteistyö ja vaikuttaviksi todetut yhteiset menetelmät auttavat varmistamaan yhteistyön ja hoidon laatua, kun sosiaali- ja terveyspalvelut, joihin myös oppilasterveydenhuolto kuuluu siirtyvät hyvinvointialueelle ja perusopetus ja muut kunnan hyvinvoinnin edistämisen muodot jäävät kuntaan.

Nuorten hyvinvoinnin tukeminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

Hanna Puranen työskentelee Limingan perhekeskuksen palveluneuvojana ja IPC-koordinaattorina. Hannan lisäksi kunnassa on koulutettu kymmenen IPC-ohjaajaa eri ammattiryhmien työntekijöistä. Hannan perheeseen kuuluu kaksi aikuista tytärtä ja kaksi kotona asuvaa teiniä sekä koiranpentu ja kissa. Vapaa-aikana Hanna lataa akkuja liikkumalla luonnossa ja urheilemalla monipuolisesti. Myös ystävät tuovat iloa elämään.