Vieraslajien havainnointi

On aika havainnoida kesäistä luontoa, kasvillisuutta ja etenkin mikäli asuinympäristössäsi esiintyy haitallisia vieraslajeja . Lupiini alkaa olla jo kukkinut ja jättipalsami aloittelee kukintaansa. Lupiinin kukkineet

Käy sinäkin vastaamassa Limingan kunnan ym­pä­ris­töoh­jel­man kuntalaiskyselyyn

Li­min­gan kun­ta te­kee ym­pä­ris­töoh­jel­maa, jo­ta tä­mä ky­se­ly kos­kee. Ym­pä­ris­töoh­jel­ma tu­kee kun­tast­ra­te­gian ta­voit­tei­siin pää­syä, kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin edis­tä­mis­tä ja kun­nan ym­pä­ris­tön ke­hi­tys­tä kes­tä­väl­lä ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sel­lä ta­val­la. Li­min­gan

Katuja kuvataan Limingassa

Katujen kuntoinventoinnit ovat käynnistymässä Limingan taajama-alueilla. Katuverkkokuvauksessa tarkastellaan tiestön kuntoa ja liikenneympäristöä. Kuvauksen suorittaa Autorin auto. Rekisterinumerot ja ihmisten kasvot sumennetaan. Kuvausta hyödynnetään katuverkon kunnossapitoon

Nyt on hyvä aika ennakkoäänestää!

Lakeustalon ensimmäisessä kerroksessa järjestettävässä ennakkoäänestyksessä kannattaa käydä hyvissä ajoin. – Nyt viikolla ja tulevana viikonloppuna on erityisen väljää ja turvallista käydä äänestämässä. Monesti viimeiset ennakkoäänestypäivät