Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kuntalain 28 §:n mukaisesti lakisääteinen. Limingan vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, kunnan viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvosto osallistuu kaikkien hallinnonalojen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vammaisneuvosto ei ole kunnan virallinen toimintaelin vaan kuulemis- ja vaikuttamiskanava.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat ja vammaisnäkökulma huomioidaan päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.

Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston jäsenet toimikaudella 2021 – 2025

Ansamaa Mari
Laurila Suvi
Laitinen Ritva
Salo Marika
Satomaa Maarit
Nuutinen Antti
Junnila Salme
Mettovaara Sanna, varajäsen Karhumaa Heini
Laitinen Jarmo
Hintikka Tiina
Karjalainen Heli, varajäsen Rahikainen Juho

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii Heli Karjalainen.

Yrittäjä Sanna Paavola vastaanotti tunnustuksen vammaisneuvoston puheenjohtaja Ritva Laitiselta.

Vammaisneuvosto palkitsi asenne-esteettömän toimijan!

Vammaisneuvosto palkitsi järjestämässään juhlatilaisuudessa vammaisystävällisenä toimijana Kuntokeskus MoWayn.

Lue lisää!