Ruokakasvatuksella hyvät eväät elämään – Liminka mukana hankkeessa

Ruokakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa ja viestintää, joka ohjaa lasten ja nuorten suhtautumista ruokaan ja ruokailutilanteisiin. Hyvän ruokasuhteen muodostuminen on meille jokaiselle tärkeä asia ja siksi se on osana myös varhaiskasvatussuunnitelmaa ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Tänä vuonna on startannut Itä-Suomen yliopiston, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n ja Suomen Sydänliiton organisoima KOKOAVA-hanke, jonka tavoitteena on edistää hyvää ruokakasvatusta kuntatasolla niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin puolella. Hankkeessa on mukana valtakunnallisesti kolmekymmentä kuntaa ja näistä kolme Pohjois-Pohjanmaan alueelta: Limingan lisäksi mukana ovat Raahe ja Ii.

– Hankkeessa haluamme tuoda tutkittuja, hyviksi todettuja ruokakasvatuksen toimintamalleja käytäntöön kunnissa ja sitä kautta edistää lasten ja nuorten hyvän ruokasuhteen kehittymistä sekä positiivista suhtautumista ruokailuun, kertoo hankkeen toiminnanjohtaja Silja Varjonen.

Pienillä, arkisilla teoilla suuri merkitys

Limingassa ruokakasvatushankkeessa ovat tiiviimmin mukana Aapin ja Tuomiaron päiväkodit sekä Tupoksen, Liminganlahden ja Ojanperän koulut. Kuluneen syksyn aikana kunnassa on kartoitettu ruokakasvatuksen nykytilannetta, haasteita ja kehityskohteita. Näin on saatu arvokasta tietoa siitä, mitkä asiat ovat hyvällä mallilla ja missä on vielä kehitettävää.

– Yksiköt saivat myös esittää omia ideoitaan siitä, miten ruokakasvatuksen tilannetta kunnassa voitaisiin parantaa. Yksi esiin noussut idea oli erillisten salaattikomponenttien käyttöönotto, jonka tarkoituksena on lisätä kasvisten syöntiä. Tämä on myös hyvä esimerkki siitä, että ruokakasvatuksessa parhaat ja merkittävimmät toimintamallit ovat usein varsin pieniä ja arkisia, toteaa Silja Varjonen.

Tärkeimmiksi ruokakasvatuksen kehityskohteiksi nousivat ruokaan liittyviin asenteisiin vaikuttaminen ja ruokailutilanteiden rauhoittaminen.

Tärkeimmiksi ruokakasvatuksen kehityskohteiksi nousivat ruokaan liittyviin asenteisiin vaikuttaminen ja ruokailutilanteiden rauhoittaminen, ja näihin haasteisiin pyritään nyt löytämään ratkaisuja. Hankkeen toiminta jatkuu ensi kevääseen saakka, jonka jälkeen pidetään yhteenvetokeskustelu tehdyistä toimenpiteistä ja katsotaan, miten asetetuissa tavoitteissa ollaan onnistuttu. Tavoitteena on, että hyviksi havaitut toimenpiteet jäisivät pysyviksi käytännöiksi myös tulevaisuudessa.

Limingassa on yhteinen tahtotila kehittää lasten ja nuorten ruokailua. Positiivista on myös se, että yhteistyö opetushenkilöstön ja keittiöhenkilökunnan välillä koetaan toimivaksi, mutta tulevaisuudessa yhteistyötä on tavoitteena tiivistää entisestään. Myös ruuan maistuvuus on saanut paljon kiitosta niin lapsilta kuin aikuisiltakin. Tätä tukee myös alkuvuodesta 2022 toteutettu kouluruokakysely, josta voit lukea lisää tästä linkistä.

Hyvä ruokakasvatus lähtee kotoa

Lasten ja nuorten hyvän ruokasuhteen muodostumista voidaan tukea kotona monin eri tavoin. Säännöllisestä ruokailurytmistä on hyvä pitää kiinni ja kotiin on hyvä varata järkeviä välipaloja, joita lapsi voi koulun jälkeen syödä, eikä näin ollen tarvitse lähteä erikseen kauppaan. On myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten kotona ruuasta ja kouluruokailusta puhutaan, koska asenteet tarttuvat.

– Kouluruokailu on vuosien varrella kehittynyt huimasti, joten omat mahdolliset ennakkoluulot ja kammot siihen liittyen kannattaa unohtaa. Sen sijaan lasten ja nuorten kanssa on hyvä keskustella asiasta positiivisessa hengessä, vinkkaa Silja Varjonen.

– Kouluruoka on monipuolista, maistuvaa ja maksutonta! Sen avulla jaksaa paremmin koulussa ja arjen muissa menoissa.

”Kouluruoka on monipuolista, maistuvaa ja maksutonta! Sen avulla jaksaa paremmin koulussa ja arjen muissa menoissa.”

Lasta voi rohkaista maistamaan ja kokeilemaan uutta, mutta kaikkea ei ole pakko syödä. On myös tärkeää, että vanhempi osoittaa kiinnostusta lapsen päivään ja ruokailuun liittyen. Lapsen kanssa voi keskustella esimerkiksi siitä, mitä oli ruokana ja miten ruoka maistui.

Limingan päiväkotien ja koulujen ruokalista löytyy sähköisessä muodossa täältä. Ruokalista päivittyy viikottain ja se julkaistaan myös kunnan some-kanavilla Facebookissa ja Instagramissa.

Lisää tietoa ruokakasvatushankkeesta saat seuraavista linkeistä:

KOKOAVA-hankkeen nettisivut

Maistuva koulu

Neuvokas perhe

Nykytila-arviointi