Uusia kilpailutuksia auennut – lisätty tarjouspyyntö kiviainestoimituksista rakentamis- ja kunnossapitotöihin

Kiviainestoimitukset kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitotöihin

Kunnallistekniikan liikelaitos kilpailuttaa kiviainestoimitukset tavarahankintana kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitotöihin. Toimitukset pyydetään tonnihintana aluekohteittain eriteltyinä (Kirkonkylä, Tupos, Ala-Temmes ja kaksi yksityistiekohdetta).

Tarjoukset tulee jättää 2.1.2023 12:00 mennessä.

Hankinta-asiakirjoihin tutustuminen ja tarjousten jättö tapahtuu Tarjouspalvelussa, johon pääset tämän linkin kautta.

Limingan kunnan traktorityöt vuodelle 2023 sekä optiona vuodet 2024–2025

Limingan kunnan kunnallistekniikan liikelaitos pyytää työtarjousta perustraktoreista ja maanajotöissä käytettävistä traktoreista.

Varsinaisen sopimuskauden pituus on perus- ja maanajotraktoreilla yksi (1) vuosi 1.1.2023–31.12.2023. Lisäksi on mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon 1.1.2024–31.12.2025.

Kilpailutus on avoinna nyt – määräaika 14.12.2022 14:00 mennessä.

Lue lisätietoja tästä linkistä.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän aluereitin kehittäminen Jutkokylän alueella

Hanke on osa tulevaa Limingan kunnan pääpyöräreittiä Liminganportin laajenevan yritysalueen, kuntakeskuksen ja uusien asuinalueiden välillä. Kohde on osa Oulun seudun aluereittiä. Hankkeessa rakennetaan 1,4 kilometriä pitkä pyöräkatu sekä siihen liittyvät jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyt palvelemaan uuden maankäytön myötä lisääntyvää pyöräliikennettä.

Kilpailutus on avoinna nyt – määräaika 9.12.2022 12:00 mennessä.

Lue lisätietoja tästä linkistä.