Koronatilanne ei hellitä

Korontatilanne ei hellitä Pohjois-Pohjanmaan alueella, mutta sairaalakuormitus on pysynyt maltillisena. Oyskorona.fi-sivuston mukaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli keskiviikkona hoidettavana 15 koronapotilasta. – Limingassa koronapositiivisia on edelleen

Muistilista koronaan liittyen

Koronatilanteesta johtuen karanteeniin ja eristykseen liittyvät kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia monessa liminkalaisessa perheessä. Alla vielä tiivistetysti ohjeistus: Tartuntatautilääkäri voi asettaa sinut karanteeniin, jos olet altistunut koronavirukselle.

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set Li­min­gas­sa 10.5.2021 al­kaen

Li­min­gan kun­nan va­rau­tu­mi­sen joh­to­ryh­mä kä­sit­te­li torstaina 6.5.2021 ilta­päi­väl­lä pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa ko­ro­na­ti­lan­net­ta alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ja ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män 4.5.2021 an­ta­mien oh­jeis­tus­ten poh­jal­ta. Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ti­lan­ne on pe­rus­ta­sol­la ja tilanne Limingassa